Anonim Ve Limited Şirket Ortaklık Sorunları Ve Şirket Genel Kurul İptal Davalarında Tespitlerin Yapılması

İş dünyasında birçok farklı hukuki yapıda kurulan şirket vardır. Aralarında önemli benzerlikler olan ancak temelde birbirinden ayrılan Anonim ve limited şirket yapıları da bunlar arasında yer alır. Anonim şirket, sermayesi paylara bölünen ve borçları nedeni ile sadece şirketin mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket yapılarıyken, limited şirketler bir ya da daha fazla tüzel veya gerçek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. Anonim şirketler sermaye ortaklığı olarak da tanımlanabilir. İş dünyasında söz konusu ortaklıklar olunca işlerin gidişatında ya da kar dağıtımlarında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda da profesyonel bir danışmanlık hizmeti gerekli olabilir.

 

Anonim ve Limited Şirket Ortaklıkları Sorunları Nedir?

Anonim ve limited şirket ortaklığı kurulurken de bu sürecin sonrasında da ortakların önem vermesi gereken konular vardır. Kimin ne kadar sermaye koyduğu, ortakların harcamalarını ne şekilde yapması gerektiği, kararların nasıl alınacağı, hangi sıklıkla toplantı yapılması gerektiği gibi konular ortaklığın sağlıklı yürümesi için üzerinde titizlikle durulması gereken konulardır. Bunların yanında şirket ortaklarının alacakları paraların hangi aralıklarla dağıtılacağı ve ne kadar olacağı gibi konular da ortaklıklarda sorun yaratabilecek konulardandır. Tüm bu konulardan kaynaklanabilecek olan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulmasında alanında profesyonel kişiler tarafından gerekli tespitlerin yapılması gereklidir. Yapılan bu tespitler doğrultusunda da sorunların ortadan kaldırılması sağlanır.

 

Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul İptal Davaları

Çok ortaklı olarak kurulan şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, gerekli şartlar oluştuğu takdirde alınan genel kurul kararları karşısında iptal davası açabilme hakkına sahiptirler. Bu davalardaki en önemli savunma mekanizması ise daha fazla pay sahibi olan ortakların haklarını kötü yönde kullanabileceklerinin düşünülmesidir. Genel kurul iptal davası açılması gündeme geldiğinde ortaklıkta her iki tarafın da mağduriyet yaşamaması için birtakım tespitlerin yapılması gerekir. Anonim ve limited şirket ortaklıklarında alınan genel kurul kararlarına karşı, açılması düşünülen ya da daha önce açılmış olan iptal davaları sırasında yeterli bilgiye sahip, hukuki konulara haiz danışmanlar gerekli tespitleri yapma görevini üstlenirler. Yapılan incelemeler ışığında alınan hukuki kararlar daha sağlıklı olacağı gibi tarafların da mağduriyeti daha kolay şekilde giderilebilir.